TESIS DOCTORALS MéS CONSULTADES

Tesis doctorals més consultades

Tesis doctorals més consultades

La BRGF presenta les 25 tesis doctorals UPC publicades el 2019 i 2020 que han estat més consultades a través d'UPCommons.

La Tesi doctoral de Milan Radulović, Memory bandwidth and latency in HPC: system requirements and performance impact, del Programa de doctorat d'Arquitectura de Computadors, dirigida pel Dr. Petar Radojkovic, i tutoritzada pel Prof. Eduard Ayguadé.
El Rànquing de consulta de les tesis doctorals de la UPC publicades el 2019 i 2020 mostra les 25 tesis doctorals UPC publicades el 2019 i 2020 que han estat més consultades a través d'UPCommons, el portal del coneixement obert de la UPC.

Més informació