RESERVA PRèVIA DE LLOCS D'ESTUDI INDIVIDUAL

Reserva prèvia de llocs d'estudi individual

Reserva prèvia de llocs d'estudi individual

Per tal de gestionar i optimitzar l'aforament màxim permès (70%), és imprescindible fer reserva prèvia de lloc d'estudi individual per accedir a les biblioteques.