NOVA SUBSCRIPCIó A LA REVISTA INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION (IJEE)

Nova subscripció a la revista International Journal of Engineering Education (IJEE)

Nova subscripció a la revista International Journal of Engineering Education (IJEE)

Ja podeu consultar a través de Bibliotècnica el text complet de la revista International Journal of Engineering Education, publicació peer review sobre investigació acadèmica relacionada amb l'educació en l'enginyeria. La revista està indexada a Web of Science i Scopus i també als rànquings Scimago i Journal Citation Reports.