MéS LLIBRES ELECTRòNICS A SPRINGERLINK

Més llibres electrònics a SpringerLink

Més llibres electrònics a SpringerLink

S'han adquirit més de 5.500 títols nous de llibres electrònics de la plataforma SpringerLink. En total, la comunitat UPC disposa de 17.175 llibres electrònics d'aquesta prestigiosa editorial.

En destaquen les col·leccions Chemistry & Materials, Mathematics & Statistics, Energy i Engineering.
Tots són consultables a través de l'eBIB.