MéS DE 40.000 LLIBRES ELECTRòNICS D'SPRINGERLINK AL TEU ABAST

Més de 40.000 llibres electrònics d'SpringerLink al teu abast

Més de 40.000 llibres electrònics d'SpringerLink al teu abast

Amb l'adquisició de les col·leccions Engineering 2021 i Intelligent Technologies and Robotics 2021 i 2022, més 41.000 llibres electrònics d'SpringerLink poden ser localitzats i consultats pels usuaris de la UPC mitjançant el DiscoveryUPC o directament a la plataforma.

Recordeu que per accedir als continguts electrònics de la biblioteca heu de fer servir eBIB.