MéS DE 30.000 LLIBRES ELECTRòNICS D'ELSEVIER

Més de 30.000 llibres electrònics d'Elsevier

Més de 30.000 llibres electrònics d'Elsevier

Fins al 31 d'octubre, Elsevier ofereix a la UPC l'accés gratuït a més de 30.000 llibres electrònics de diferents temàtiques: enginyeria química, informàtica, ciències de la terra, matemàtiques, física i astronomia, ... incloent els llibres publicats l'any 2020.
Els podeu consultar a la plataforma ScienceDirect d'Elsevier mitjançant el servei eBIB (prèvia identificació amb el nom d'usuari i contrasenya de les intranets UPC).