MEMòRIA D'ACTUACIONS 2018 SBPA

Memòria d'actuacions 2018 SBPA

Memòria d'actuacions 2018 SBPA

Presentem la Memòria d'actuacions 2018 de l'SBPA, derivada del Pla estratègic ENGINY 2020. Recull una tria de les moltes actuacions que han fet les biblioteques, Iniciativa Digital Politècnica i l'Oficina de Documentació Arxius, entre les quals destaquen:

  • Ampliació dels horaris d'obertura en exàmens
  • Potenciació dels continguts digitals
  • Adaptació d'espais a les noves necessitats dels usuaris
  • Nous serveis per a la recerca i la docència
  • Adquisició d'un nou sistema documental per gestionar els arxius

Més informació