LA UPC, PRIMERA UNIVERSITAT ESTATAL EN PUBLICACIONS EN ACCéS OBERT

La UPC, primera universitat estatal en publicacions en accés obert

La UPC, primera universitat estatal en publicacions en accés obert

El CWTS Leiden Ranking proporciona dades i posicionament de les universitats d'arreu del món en relació a l'impacte científic, la col·laboració, l'accés obert i la diversitat de gènere.
Pel que fa les publicacions, té en compte les indexades a Web of Science. L'edició del 2020, amb dades del període 2015-2018, mostra que la UPC és la primera universitat estatal pel que fa la publicació en accés obert (80.7%) i està en la posició 36 a nivell europeu.