FORMACIó ICE I BIBLIOTEQUES PER A PDI I DOCTORANDS

Formació ICE i biblioteques per a PDI i doctorands

Formació ICE i biblioteques per a PDI i doctorands

Les Biblioteques en col·laboració amb l'ICE us ofereixen una sèrie de cursos de formació en línia que formen part de l'itinerari 'La teva tesi doctoral'. Properament:

  1. Redacción y publicación de la tesis doctoral (en castellà, 25 de maig)
  2. Recursos i serveis d'informació en arquitectura, construcció i urbanisme (en català/castellà, 15 de juny)

Inscriu-te a la web de l'ICE!