ELS PERFILS ACADèMICS A LA XARXA ACTUALITZATS I SINCRONITZATS

Els perfils acadèmics a la xarxa actualitzats i sincronitzats

Els perfils acadèmics a la xarxa actualitzats i sincronitzats

A Bibliotècnica trobaràs guies per actualitzar i sincronitzar els teus perfils d'investigador:

  • ResearcherID
  • Scopus AuthorID
  • ORCID
  • Google Scholar
  • FUTUR