CURS TROBAR I ORGANITZAR INFORMACIó PER A LA RECERCA

Curs Trobar i organitzar informació per a la recerca

Curs Trobar i organitzar informació per a la recerca

Nou curs per a PDI sobre DiscoveryUPC i Mendeley al campus del Besòs el proper 27 de febrer. Treu el màxim profit d'aquestes eines per recuperar informació rellevant per a la teva recerca i mantenir organitzada la teva biblioteca personal.