CONVOCATòRIA DE BEQUES

Convocatòria de beques

Convocatòria de beques

S'han convocat 19 beques d'aprenentatge al Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, per al curs 2019-2020.
Si vols millorar les teves competències en ús de la informació, treball en equip o comunicació i, a més, rebre un ajut econòmic, presenta la teva sol·licitud.
Beques de 10, 15 o 20 h setmanals, en horaris de matí o tarda, a tots els campus UPC.