AUTHOR IMPACT BEAMPLOTS: IMPACTE DE LES PUBLICACIONS A WOS

Author Impact Beamplots: impacte de les publicacions a WoS

Author Impact Beamplots: impacte de les publicacions a WoS

Una eina de visualització incorporada als registres d'autors de la nova Web of Science per mesurar el rendiment de les citacions dels articles i reviews d'un autor/a des del 1980 fins l'actualitat (excepte els darres dos anys).

La mètrica que fan servir és el percentil de citations normalitzada i pot anar de 0 a 100. Una puntuació de 90 significa que l'article es troba entre el 10% de les publicacions més citades del mateix any, tipologia de publicació i àrea temàtica. 

Per consultar-lo cal anar des de Web of Science i clicar el botó de la futura Web of Science "click here to access the preview" i fer una cerca per autor.

Per ampliar continguts del gràfic cal validar-se amb el compte personal de Web of Science.