5 ANYS DEL PORTAL FUTUR

5 anys del portal FUTUR

5 anys del portal FUTUR

De les millores que hem incorporat durant aquests cinc anys, destaquem:

  • Filtre per recuperar les tesis UPC elaborades en el marc del Pla de Doctorats Industrials. Aquestes de tesis s'identifiquen amb la icona del Doctorat Industrial (exemples)
  • Xarxa de col·laboració de cada investigador a la seva pàgina personal, a partir de les coautories de les publicacions i col·laboracions en patents, projectes i spin-off.
  • Racó personal, accessible per qualsevol usuari UPC que s'autentiqui. Permet gestionar cerques guardades, editar dades de l'investigador, de la unitat o grup de recerca, i crear i gestionar simulacions d'agregacions de la producció científica de diversos investigadors, unitats i grups de recerca.
  • Pestanya "Més investigadors", amb els investigadors externs a la UPC o que ja no estan vinculats a la Universitat (exemple).
  • Guia d'experts UPC
  • Navegació a partir dels enllaços de les matèries i paraules clau
  • Altmetrics al perfil dels investigadors amb ORCID

Per continuar millorant FUTUR, envia'ns els teus suggeriments!