Totes les biblioteques

Indicador bibliomètric utilitzat per a l'avaluació dels investigadors

Índex bibliomètric utilitzat per a l'avaluació dels investigadors

Índex bibliomètric utilitzat per mesurar l'impacte de la recerca combinant qualitat i quantitat

És un dels índexs bibliomètrics utilitzar per a l'avaluació de les revistes

És un dels índexs bibliomètrics utilitzats per a l'avaluació de les revistes

És un índex bibliomètric utilitzat per a l'avaluació de revistes

És un dels índexs bibliomètrics utilitzats per a l'avaluació de les revistes

Mecanismes de contacte amb les biblioteques de la UPC

Conèixer el quartil d'una revista ISI

Índexs bibliomètrics per avaluar la producció científica

Pàgines

Subscriure a Totes les biblioteques