PDI

Personal docent i investigador

Índex bibliomètric utilitzat per a l'avaluació dels investigadors

Índex bibliomètric utilitzat per mesurar l'impacte de la recerca combinant qualitat i quantitat

És un dels índexs bibliomètrics utilitzar per a l'avaluació de les revistes

És un dels índexs bibliomètrics utilitzats per a l'avaluació de les revistes

És un índex bibliomètric utilitzat per a l'avaluació de revistes

És un dels índexs bibliomètrics utilitzats per a l'avaluació de les revistes

Mecanismes de contacte amb les biblioteques de la UPC

Conèixer el quartil d'una revista ISI

Índexs bibliomètrics per avaluar la producció científica

Índex bibliomètric per avaluar la importància relativa d'una revista en el món científic

Pàgines

Subscriure a PDI