PDI

Personal docent i investigador

Guia de consulta de la base de dades BaDeMar.

Guia de consulta de Lecture Notes in Mathematics (LCNM)

Guia de consulta de la base de dades Medline

Guia de consulta de la base de dades Urbadoc

Guia de consulta de la base de dades JSTOR

Guia de consulta de la base de dades Paperchem.

Guia de consulta del JCR (Journal Citation Reports)

Guia d'usuari de la base de dades Compendex

La col·lecció de fons antic de la Biblioteca EPSEB està formada per llibres especialitzats en topografia, construcció, arquitectura i altres matèries afins.

Pàgines

Subscriure a PDI