PDI

Personal docent i investigador

Guia de consulta de la base de dades Urbadoc

Guia de consulta de la base de dades JSTOR

Guia de consulta de la base de dades Paperchem.

Guia de consulta del JCR (Journal Citation Reports)

Guia d'usuari de la base de dades Compendex

La col·lecció de fons antic de la Biblioteca EPSEB està formada per llibres especialitzats en topografia, construcció, arquitectura i altres matèries afins.

La Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) compta amb una aula de formació.

Guia de consulta de MathSciNet (Mathematical Reviews on the Web)

Guia de consulta del catàleg RIBA (British Architectural Library del Royal Institute of British Architects)

Pàgines

Subscriure a PDI