PDI

Personal docent i investigador

Nova base de dades d'arquitectura del moviment modern a Espanya i Portugal, DOCOMOMO Ibérico.

El portal europeu OpenAire situa el dipòsit institucional UPCommons entre els 20 primers proveïdors de publicacions resultants de projectes H2020.

Si no heu pogut assistir a la sessió informativa que ofereix l'EPSEVG, nosaltres us podem guiar en qualsevol moment.

Objectius i projectes clau de Direcció 2017

...

En el marc d'un acord signat amb Springer, podeu accedir als llibres electrònics de les seves col·leccions "Engineering 2005-2017" i "Energy 2013-2017", parts dels quals passaran a ser propietat...

L'Instituto Hidrográfico de la Marina de España ha posat en obert totes les cartes nàutiques espanyoles en el seu web.

Ja podeu visualitzar la col·lecció completa de les Normes UNE, incloses les ratificades i les descatalogades, i fer-ne ús a l'aula.

A la biblioteca de l'ETSEIB s'està desenvolupant el projecte BISOL que consisteix en l'electrificació dels espais d'estudi a partir d'energia renovable per a la càrrega de portàtils i tauletes.

Al portal GEOCommons podeu visualitzar, en un mapa del món, els treballs acadèmics (PFG, Tesis, Articles,...) que es troben al dipòsit institucional UPCommons i que tenen alguna referència al...

A les 7 sales de treball en grup de la Biblioteca, se sumen 11 noves sales repartides per l'Escola, que també es gestionen des de la Biblioteca.

Pàgines

Subscriure a PDI