PAS

Personal d'Administració i Serveis

Fins el 30 de novembre al vestíbul de la Biblioteca trobareu una exposició bibliogràfica dedicada a Richard Feynman en el centenari del seu naixement.

L'estudi analitza la producció científica de la UPC vinculada amb la informàtica i es compara amb la d'altres 16 universitats de l’estat espanyol, europees, dels Estats Units i asiàtiques, amb una...

Kopernio és una extensió del navegador que troba legalment i de manera automàtica la millor versió PDF d'un article.

Ja podeu fer servir el vostre carnet UPC al mòbil per treure documents en préstec a totes les biblioteques de la UPC.

Kopernio és una extensió del navegador que troba legalment i de manera automàtica la millor versió PDF d'un article.

"Ciutats que no són als mapes", 6na Lliçó a càrrec del Professor 'Enric Serra (DUOT ETSAB).

Us presentem una infografia per consultar quines llicències Creative Commons (CC) pots utilitzar quan publiques en obert un...

UPCommons, el repositori institucional de la UPC, se situa en el lloc 14 del rànquing de repositoris institucionals en accés obert a nivell mundial i el primer d'Espanya pel que fa a presència a...

...un tuit, un post, un preprint, una pel·lícula, un mooc i un llibre.
Una infografia que permet accedir a diferents recursos per conèixer que és la ciència oberta.

Kopernio és una extensió del navegador que troba legalment i de manera automàtica la millor versió PDF d'un article.

Pàgines

Subscriure a PAS