PAS

Personal d'Administració i Serveis

Guia de consulta de la base de dades BaDeMar.

Guia de consulta de Lecture Notes in Mathematics (LCNM)

La col·lecció de fons antic de la Biblioteca EPSEB està formada per llibres especialitzats en topografia, construcció, arquitectura i altres matèries afins.

La Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) compta amb una aula de formació.

Guia de consulta de la base de dades Web of Science (abans Web of Knowledge).

En aquesta pàgina trobareu els plans d'estudis de les titulacions impartides a les dues escoles del Campus del Baix Llobregat: Escola Superior...

Versió mòbil del Catàleg de les biblioteques de la UPC.

Fons històric de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, format per més de 10.000 llibres, revistes i material d'arxiu dl període comprès entre finals del segle XVIII a mitjans del segle XX...

Es necessita el carnet universitari per accedir a l'edifici.

Pàgines

Subscriure a PAS