Externs

Externs UPC

Calendari i enllaços per inscriure's a les sessions de formació adreçades a estudiants de màster i doctorat, i postdoctorat

Préstec de documents de la UPC

Mecanismes de contacte amb les biblioteques de la UPC

Recull dels diferents estudis bibliomètrics elaborats per les biblioteques de la UPC amb informació sobre la producció científica dels investigadors, l'impacte de les seves publicacions, el...

És el codi numèric o alfanumèric col·locat al llom dels llibres que identifica cada document i l’ordena al prestatge.

Referències extretes del catàleg

Imagina que necessites el llibre Gaia: una ciencia para curar el planeta de James Lovelock.

UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC, format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC.
...

Revistes en paper i suport electrònic que es reben a les biblioteques de la UPC
...

Préstec d'equipaments que ofereix la BRGF.

Préstec d'equipaments que ofereix la BCT.

Pàgines

Subscriure a Externs