Externs

Externs UPC

Estalvi energètic a les biblioteques de la UPC

“La Xarxa de Biblioteques i Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya està constituïda pel conjunt de biblioteques i arxius de la Universitat i el Servei de Biblioteques, Publicacions i...

Trucs per a una lectura eficient, síntesi de documents, bibliografia i gestors de referències

Indicadors per avaluar l'impacte de la producció científica, bases de dades per mesurar-ne l'impacte, la producció científica a la UPC

Catàlegs de biblioteques, bases de dades bibliogràfiques, portals web, motors de cerca, internet invisible...

Préstec de documents de la UPC

Mecanismes de contacte amb les biblioteques de la UPC

Recull dels diferents estudis bibliomètrics elaborats per les biblioteques de la UPC amb informació sobre la producció científica dels investigadors, l'impacte de les seves publicacions, el...

És el codi numèric o alfanumèric col·locat al llom dels llibres que identifica cada document i l’ordena al prestatge.

Referències extretes del catàleg

Imagina que necessites el llibre Gaia: una ciencia para curar el planeta de James Lovelock.

Pàgines

Subscriure a Externs