Externs

Externs UPC

Informacions, novetats i dades de contacte de la BCT a Terrassa.

Informacions, novetats i dades de contacte de la BRGF al Campus Nord de Barcelona.

PDI, PAS y estudiantes UPC

Accede a Mi cuenta con tu nombre de usuario y la contraseña de las Intranets UPC (PDI y PAS) o del Campus Virtual (estudiantes). No olvides el punto "."

PDI, PAS i estudiants UPC

Accedeix a El meu compte amb el teu nom d'usuari i contrasenya de les Intranets UPC (PDI i PAS) o del Campus Virtual (estudiants). Recorda el punt "."

Objectius i projectes clau de Direcció 2018

...

Instrucciones para el uso de la red wifi en las bibliotecas de la UPC. La comunidad UPC utiliza eduroam y los usuarios externos UPCguest.
Wi-fi in UPC libraries

Oferta formativa per a doctorands de la resta d'universitats catalanes i per a entitats externes a la UPC

Instruccions per l'ús de la xarxa wifi a les biblioteques de la UPC. La comunitat UPC fa servir eduroam i els usuaris externs UPCGuest.

L'estudiant David García va presentar el seu TFG el passat octubre sobre els planetaris en les escoles de nàutica. Cal destacar l'apartat sobre el planetari de l'FNB que és un dels més antics d'...

Pàgines

Subscriure a Externs