Estudiants de postgrau

Estudiants de màster, postgrau i doctorat.

Continguts de l'activitat

  1. Bibliotècnica: serveis i recursos
    • Accés des de fora dels campus
    • MetaLib: plataforma de consulta de bases de dades a Bibliotècnica
    • ...

Guia de consulta de la base de dades Food science and Technology abstracts (FSTA)

Guia de consulta de la base de dades Inspec.

En aquesta pàgina trobareu els plans d'estudis de les titulacions impartides a les dues escoles del Campus del Baix Llobregat: Escola Superior...

Versió mòbil del Catàleg de les biblioteques de la UPC.

Fons històric de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, format per més de 10.000 llibres, revistes i material d'arxiu dl període comprès entre finals del segle XVIII a mitjans del segle XX...

Es necessita el carnet universitari per accedir a l'edifici.

Relació de panells expositors elaborats per la biblioteca de l'ETSAV

Col·lecció de mapes i plànols de la Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.

Col·lecció de revistes especialitzades en arquitectura, construcció i urbanisme a la biblioteca de l'ETSAB.

Pàgines

Subscriure a Estudiants de postgrau