Estudiants de postgrau

Estudiants de màster, postgrau i doctorat.

Presentem els recursos d'informació que tenen en compte els organismes d'acreditació per avaluar els articles publicats per àrea temàtica.

Treballs acadèmics

La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté del Campus Nord disposa d'espais per a estudiants de programes de doctorat UPC.

A les Biblioteques de la UPC disposem d'espais i equipaments per a treballar individualment o en grup.

Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals és el nou projecte de la UPC per impulsar i facilitar la creació de continguts digitals de suport a la docència i a la...

La missió de l’Oficina de Documentació i Arxius (ODA) és planificar, implantar i avaluar el sistema de gestió de la documentació i els arxius de la UPC, tot cercant l’eficàcia i eficiència dels...

Com saber a quin prestatge es troba físicament un document?

Entrar a la biblioteca i desconnectar per un moment de ponts, antenes, estructures, processadors, xarxes,... i connectar amb la música, receptes, jocs matemàtics, pel·lícules, personatges il·...

Per avaluar si el contingut respon a allò que necessites:

Criteris per avaluar recursos d'informació

Rellevància: adequació del recurs a una cerca i tema

Pàgines

Subscriure a Estudiants de postgrau