Estudiants de postgrau

Estudiants de màster, postgrau i doctorat.

Ara consultable a UPCommons el recull de projectes i treballs final de carrera i grau de l’ETSAB amb millor nota presentats al 2016

Nova base de dades d'arquitectura del moviment modern a Espanya i Portugal, DOCOMOMO Ibérico.

Si no heu pogut assistir a la sessió informativa que ofereix l'EPSEVG, nosaltres us podem guiar en qualsevol moment.

Objectius i projectes clau de Direcció 2017

...

En el marc d'un acord signat amb Springer, podeu accedir als llibres electrònics de les seves col·leccions "Engineering 2005-2017" i "Energy 2013-2017", parts dels quals passaran a ser propietat...

L'Instituto Hidrográfico de la Marina de España ha posat en obert totes les cartes nàutiques espanyoles en el seu web.

Objectius de l'activitat

  • Oferir una visió global dels recursos i serveis inclosos a Bibliotècnica i a Publica!

A les 7 sales de treball en grup de la Biblioteca, se sumen 11 noves sales repartides per l'Escola, que també es gestionen des de la Biblioteca.

El conveni de col·laboració subscrit entre la família de l'arquitecte José Antonio Coderch de Sentmenat i l’ETSAV ha fet possible posar a l’abast de la comunitat investigadora i científica la col·...

Pàgines

Subscriure a Estudiants de postgrau