Estudiants de grau

Estudiants de grau

Mecanismes de contacte amb les biblioteques de la UPC

Índex bibliomètric per avaluar la importància relativa d'una revista en el món científic

Recull dels diferents estudis bibliomètrics elaborats per les biblioteques de la UPC amb informació sobre la producció científica dels investigadors, l'impacte de les seves publicacions, el...

Selecció de la premsa electrònica més rellevant d'àmbit nacional i internacional

Guia d'ús i consulta de la plataforma d'enciclopèdies Gale Virtual Reference Library, subscrita per la UPC.

Guia d'ús de la plataforma SpringerLink

Guia d'ús de la plataforma ScienceDirect

És el codi numèric o alfanumèric col·locat al llom dels llibres que identifica cada document i l’ordena al prestatge.

Guia d'ús i consulta dels llibres electrònics de la plataforma MyiLibrary

Guia d'ús i consulta de Google Books

Pàgines

Subscriure a Estudiants de grau