Estudiants de grau

Estudiants de grau

Catàlegs de biblioteques, bases de dades bibliogràfiques, portals web, motors de cerca, internet invisible...

Oferta formativa en habilitats informacionals per a estudiants de grau

Préstec de documents de la UPC

Eina per mesurar la producció científica

Eina per mesurar la producció científica

Indicador bibliomètric utilitzat per a l'avaluació dels investigadors

Índex bibliomètric utilitzat per a l'avaluació dels investigadors

És un dels índexs bibliomètrics utilitzar per a l'avaluació de les revistes

És un índex bibliomètric utilitzat per a l'avaluació de revistes

És un dels índexs bibliomètrics utilitzats per a l'avaluació de les revistes

Pàgines

Subscriure a Estudiants de grau