Estudiants de grau

Estudiants de grau

Guia de consulta de la base de dades ICONDA

Guia de consulta de la base de dades Proquest Health and Medical Complete.

Guia de consulta de la base de dades Web of Science (abans Web of Knowledge).

Guia de consulta de la base de dades Food science and Technology abstracts (FSTA)

Guia de consulta de la base de dades Inspec.

En aquesta pàgina trobareu els plans d'estudis de les titulacions impartides a les dues escoles del Campus del Baix Llobregat: Escola Superior...

Versió mòbil del Catàleg de les biblioteques de la UPC.

Fons històric de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, format per més de 10.000 llibres, revistes i material d'arxiu dl període comprès entre finals del segle XVIII a mitjans del segle XX...

Es necessita el carnet universitari per accedir a l'edifici.

Relació de panells expositors elaborats per la biblioteca de l'ETSAV

Pàgines

Subscriure a Estudiants de grau