Usuaris del servei de préstec

Usuaris que poden fer ús del servei de préstec:

Grup I:

 • PDI i PAS de la UPC (en actiu o jubilat).
 • PDI i PAS dels centres adscrits a la UPC de titularitat pública (EEI i EUPMT).
 • PDI convidat per la UPC.
 • PDI i PAS dels centres de la FUB, EAM, EUM i ESCS.

Grup II:

 • Estudiantat de postgrau de la UPC (doctorands i estudiantat de màsters oficials).
 • Estudiantat de postgrau dels centres adscrits a la UPC de titularitat pública (EEI i EUPMT).
 • Estudiantat de postgrau dels centres de la FUB, EAM, EUM i ESCS.
 • PAS de les entitats del Grup UPC Nova finestra.

Grup III:

 • Estudiantat de grau de la UPC (incloent-hi l’estudiantat de programes de mobilitat internacional).
 • Estudiantat de grau dels centres adscrits a la UPC de titularitat pública (EEI i EUPMT).
 • Estudiantat de grau dels centres de la FUB, EAM, EUM i ESCS.
 • PDI, PAS i investigadors de les institucions associades al CSUC i que tenen subscrit l’acord de préstec in situ Nova finestra (UJI i UdA).

Grup IV:

Els professors, investigadors, personal d'administració i serveis i estudiants de grau i postgrau de les institucions membres del CSUC (UB, UAB, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, URL, UVIC-UCC i Biblioteca de Catalunya) podeu accedir al servei de préstec de documents de la UPC mitjançant el PUC Nova finestra.

Per poder utilitzar el servei de préstec de les biblioteques de la UPC és necessari que disposem de les vostres dades actualitzades. És responsabilitat vostra fer-nos saber qualsevol canvi, ja sigui d'adreça e-mail o d'adreça postal, per telèfon, personalment o per correu electrònic.

Darrera actualització: 1/3/2017