Source Normalized Impact Paper (SNIP)

Indicador desenvolupat per la Universitat de Leiden per a Scopus. Relaciona el nombre de citacions per article i el potencial de citació en el seu camp temàtic.

Es pot cercar des de l'opció Analytics de la base de dades Scopus .

Darrera actualització: 14/3/2014