Sales de treball de la Biblioteca FME

La Biblioteca FME disposa de 6 sales per a fer reserves que es reservaran segons la capacitat següent:

 • Les sales números 1 i 2 es reservaran a partir de 2 persones.
 • Les sales números 3, 4 i 5 es reservaran a partir de 3 persones.
 • La sala número 6 es reservarà a partir de 7 persones.

Totes les sales estan equipades amb pissarra.

Condicions del servei a la Biblioteca FME

 • El funcionament de les sales es regeix per les Condicions d'ús de les sales de treball en grup.
 • A més, a la Biblioteca FME:
  • El màxim d'hores que podeu reservar en un dia és de 5.
  • El màxim d'hores que podeu reservar durant una setmana és de 15.
  • El màxim de reserves vigents que podeu tenir és de 3.

La sala d’estudis és un espai reservat per estudiar, de forma individual o en grup, en la qual està permès parlar sense destorbar.

Les sales de treball són espais destinats a l’estudi en grup.
 
Aquestes sales estan obertes segons l'horari vigent de l'edifici U Nova finestra:

  Període exàmens Període No exàmens
Dilluns-divendres de 7 h a 23 h de 7 h a 23 h
Dissabtes de 8 h a 23 h de 8 h a 14 h
Diumenges de 8 h a 23 h Tancada

Les sales són de lliure disposició menys de 9 a 20 hores, de dilluns a divendres (quan la biblioteca està oberta), que cal efectuar la seva reserva. En període d'exàmens les sales estan obertes segons l'horari d'obertura de l'edifici.

Els membres de la comunitat de l’edifici de l’FME tenen prioritat per utilitzar aquests espais. En períodes d’exàmens, els usuaris externs, no podran reservar ni fer ús de les sales de treball.

Durant l'obertura, fora de l'horari de la biblioteca, els esmentats espais estan reservats per a l’estudiantat de l’FME. La resta d’usuaris està sotmès a les normes de protocol d’entrada a l’edifici.

 L’entrada a la sala d’estudis i a les sales de treball es fa:

 • per la Biblioteca, de 9 a 19.45 h, de dilluns a divendres.
 • i per la porta 405 (ubicada en el mateix passadís de la Biblioteca) la resta d'hores que està obert l'edifici U.

Per facilitar el tancament de la biblioteca els documents i objectes utilitzats pels usuaris en aquests espais hauran de ser retornats al taulell de préstec en l'horari següent:

 • Un quart d'hora abans de tancar la biblioteca per retornar portàtils.
 • Un quart d'hora abans de tancar la biblioteca per retornar llibres.

Obligacions dels usuaris

 • Vigilar els objectes personals (l’FME no es fa responsable de les possibles pèrdues o robatoris).
 • Apagar o silenciar el mòbil.
 • Retornar els llibres o altres documents, un cop consultats, als carretons localitzats en la sala de lectura de la Biblioteca.
 • Tenir cura dels equipaments, el mobiliari i els recursos disponibles.
 • Respectar la configuració original dels ordinadors i dels programes instal·lats i fer-ne un ús adequat.
 • Deixar el lloc de treball si es preveu absentar-se’n més de 30 minuts.
 • No es permet fumar, menjar o beure (excepte aigua).

Drets que es reserva el centre

 • El centre pot limitar els drets d’utilització de la sala d’estudis si se’n fa un ús inadequat.
 • Els objectes personals oblidats a les sales es dipositen a la Biblioteca i no es lliuren fins que s’obre.
 • El centre es reserva l’ús de les sales de treball per necessitats del servei.
Darrera actualització: 21/2/2017