Com renovar els préstecs del PUC

Els préstecs es poden renovar fins a 4 vegades, sempre i quan no hagin estat reservats per un altre usuari i la renovació es faci dins del termini de préstec.

Els usuaris de la UPC podeu renovar els préstecs a través de l'opció El meu compte Nova finestra del Catàleg. Si teniu problemes durant el procés de renovació, contacteu amb la vostra biblioteca.

Cal tenir en compte que els documents prestats per PUC no es poden renovar a la institució propietària dels documents.

Darrera actualització: 14/10/2015