Recursos d'informació per àrea temàtica

Presentem els recursos d'informació que tenen en compte els organismes d'acreditació per avaluar els articles publicats per àrea temàtica.

Es recomana consultar la resolució de cada organisme i el programa on es vol presentar.

Arquitectura, enginyeria civil, construcció i urbanisme

També es poden considerar les revistes llistades o que ocupen un lloc preferent a:

Altres recursos d'interès: Iconda | Scopus | Fecyt: revistes certificades

Enginyeries mecàniques

També es poden considerar les revistes llistades o que ocupen un lloc preferent a:

Altres recursos d'interès: Compendex | Scopus

Enginyeries, TIC, matemàtiques, física i química

Altres recursos d'interès: Compendex | Scopus

Ciències econòmiques i empresarials

També es poden considerar les revistes llistades o que ocupen un lloc preferent a:

Ciències naturals

Ciències de la salut i biomèdiques

Altres recursos d'interès: Scopus | SciELO | BioMed Central | ERIH | CARHUS Plus+

 

Darrera actualització: 20/12/2017