Quartils

Com conèixer el quartil d'una revista ISI?

  • Si un llistat de revistes s'ordena de major a menor factor d'impacte i es divideix en quatre parts iguals, cadascuna d'aquestes parts és un quartil.

  • Les revistes amb el factor d'impacte més alt se situen en el primer quartil; així doncs, en una llista de cent títols, el primer quartil són els primers 25 títols i aquests seran els més valorats.

  • El quartil d'una revista es pot obtenir a partir de la cerca a la base de dades ISI Journal Citation Report dins la plataforma Web of Science .

Per a què serveix?

  • Serveix per saber la impòrtància relativa d'una revista dins la totalitat de revistes de la seva matèria.

Darrera actualització: 18/3/2014