Préstec in situ

Aquest servei permet a PDI, PAS i estudiantat de les institucions membres del CSUC treure documents en préstec de les biblioteques membres del CSUC (UB, UPF, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, URL, UVic-UCC i BC).

Com s'utilitza el servei

  • Cal ser PDI, PAS o estudiantat de la UPC.

  • Cal identificar-se sempre amb el carnet UPC.

  • És necessari estar donat d'alta al Catàleg de les biblioteques de la UPC, no tenir documents en préstec vençuts, ni estar bloquejat pel Servei de Préstec per acumulació de sancions.

Pots comprovar si estàs donat d'alta al Catàleg de les biblioteques de la UPC accedint a El meu compte Nova finestra.

Condicions del servei

  • El nombre màxim de documents d'altres institucions que es poden tenir en préstec (entre PUC via web i préstec in situ) és de 8 documents per a PDI, PAS i estudiantat de postgrau (màsters i postgraus) i de 4 documents per a estudiantat de grau i usuaris autoritzats (PAS del Grup UPC i PDI/PAS jubilat)

  • La durada del préstec per a documents impresos és de 20 dies per a PDI, PAS i estudiantat de postgrau i de 10 dies per a estudiantat de grau i usuaris autoritzats. Pel que fa la durada de préstec per a documents audiovisuals és de 5 dies.

  • Es permet fer un màxim de 4 renovacions, que es poden fer des de El meu compte Nova finestra al Catàleg de les biblioteques de la UPC.

  • Els documents d'altres institucions prestats a PDI, PAS i estudiantat de la UPC es podran retornar a la biblioteca propietària del document o a qualsevol de les biblioteques de la UPC.

  • Sancions: per cada dia de retard en documents prestats, s'aplicarà un punt de demèrit, i s'aniran acumulant fins a 30 (moment en què l'usuari quedarà bloquejat del Servei de Préstec, tant de la UPC com d'altres institucions).

Darrera actualització: 14/10/2015