Préstec consorciat (PUC)

Els usuaris de les biblioteques de la UPC poden sol·licitar i tenir en préstec documents d'una altra biblioteca del CSUC (UB, UAB, UPF, UOC, URV, UdG, UdL, URL, UVic-UCC i BC) mitjançant el servei gratuït del PUC.

Els documents es poden sol·licitar:

  • via web mitjançant la interfície del CCUC
  • presencialment a la biblioteca on pertanyen els documents identificant-se amb el carnet UPC (préstec in situ)

El Préstec Consorciat es regeix pel Reglament del servei de préstec consorciat (PUC) del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, en vigor des del 16 de maig del 2011.
 

Darrera actualització: 20/7/2015