Préstec consorciat (PUC)

Els usuaris de les biblioteques de la UPC poden sol·licitar i tenir en préstec documents d'una altra biblioteca del CSUC (UB, UAB, UPF, UOC, URV, UdG, UdL, URL, UVic-UCC, TecnoCampus i BC) mitjançant el servei gratuït del PUC.

Els documents es poden sol·licitar:

El Préstec Consorciat es regeix pel Reglament del servei de préstec consorciat (PUC) del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, en vigor des del 16 de maig del 2011.
 

Darrera actualització: 17/7/2018