Organismes d'acreditació i institucions avaluadores

Per avaluar la producció científica es tenen en compte indicadors bibliomètrics basats majoritàriament en el nombre de citacions que reben els articles i/o les revistes.

En aquesta pàgina es recullen:

 • Els criteris que fan servir els diferents organismes estatals (ANECA, CNEAI), autonòmics (AQU) i institucionals (UPC) per acreditar al personal docent i investigador (PDI) i per avaluar la producció científica.
 • Els recursos d'informació que cal consultar segons l'àrea temàtica i l'organisme avaluador
  • Arquitectura, enginyeria civil, construcció i urbanisme
  • Enginyeries mecàniques
  • Enginyeries, TIC, matemàtiques, física i química
  • Ciències econòmiques i empresarials
  • Ciències naturals (agricultura)
  • Ciències de la salut i biomèdiques

ANECA

L'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu mitjançant l'avaluació, la certificació i l'acreditació de l'ensenyament, del professorat i de les institucions.

Tenen en compte indicadors bibliomètrics els següents programes:

 • Avaluació del professorat per a la seva contractació
 • Acreditació per a l'accés als cossos de funcionaris docents
 • Menció d'Excel·lència als programes de doctorat de les universitats

CNEAI

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora avalua l'activitat investigadora del personal docent universitari amb l'objectiu de reconèixer complements de productivitat (sexennis).

Procediment i termini de presentació de sol·licituds: Resolución de 16 de diciembre de 2017 .

Criteris específics aprovats per a cadascun dels camps d'avaluació: Resolución de 23 de noviembre de 2017 PDF.

AQU

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya promou la millora de la qualitat en el sistema universitari de Catalunya.

Informació: acreditació del professorat (col·laborador, lector, agregat i catedràtic)

Calendari: convocatòries
 
Criteris d'avaluació: resolució ECO/3016/2011, de 22 de desembre

UPC

La UPC té un model propi de valoració de la producció científica, basat en els punts d'activitat de recerca (punts PAR).

Les publicacions notables són aquelles revistes o actes de congressos que la UPC considera de qualitat i que complementen les revistes indexades al JCR.

Àrees temàtiques

Recursos d'informació que tenen en compte els organismes d'acreditació per avaluar els articles publicats.

Es recomana consultar la resolució de cada organisme i el programa on es vol presentar.

Darrera actualització: 20/12/2017