Màster, doctorat i postdoctorat: sessions de formació