Índexs bibliomètrics

Els índexs bibliomètrics serveixen per:

  • avaluar la producció científica dels investigadors i institucions,
  • mesurar l'impacte dels autors a partir de les seves publicacions,
  • determinar la qualitat de les revistes i dels articles.

Universitats i altres organismes els utilitzen per avaluar i finançar la recerca.

Cada índex bibliomètric o la combinació entre ells serveix per analitzar criteris diferents:

Avaluació de les publicacions

Avaluació d'investigadors

Avaluació de les institucions: rànquings

Eines que mesuren la producció científica

Darrera actualització: 29/6/2016