Índex h

Aquest índex és fruit del treball d'un professor de física de la Universitat de Califòrnia, anomenat Jorge Hirsch, i té com a objectiu mesurar l'impacte de la recerca combinant qualitat i quantitat.

La idea consisteix en agafar cadascun dels treballs d'un autor i ordenar-los de forma descendent en funció de les citacions rebudes.

Es tracta d'una mesura de posició, concretament aquella en la qual el volum de citacions és major o igual al número d'ordre que ocupa l'article en una distribució descendent de les citacions.

L'exemple següent mostra com l'Índex h en aquesta taula és de 4 (nombre de citacions igual o superior al seu número d'ordre).

              Exemple d'índex h

L'Índex H d'un autor es pot consultar a través de la base de dades Web of Science , d'Scopus i Google Scholar Citation .

Consulteu la Guia per buscar l'índex H d'un autor a Web of Science, Scopus i Google Scholar Citation PDF.

Darrera actualització: 14/11/2018