Factor d'immediatesa

El factor d'immediatesa és un índex bibliomètric que mesura la rapidesa en què els articles d'una revista se citen el mateix any en què han estat publicats.

Es calcula dividint el nombre de citacions a articles publicats en un any determinat, pel nombre d'articles publicats aquell mateix any.

El factor d'immediatesa d'una revista es pot obtenir a partir de la cerca a la base de dades Journal Citation Report dins la plataforma Web of Science .
 

Darrera actualització: 21/2/2018