Estudis bibliomètrics

Les biblioteques realitzen estudis bibliomètrics amb informació sobre:

 • la producció cíentífica dels investigadors i investigadores de la UPC
 • l'impacte de les seves publicacions
 • el posicionament de la UPC versus altres universitats europees i internacionals
 • l'anàlisi comparativa de les àrees temàtiques de la UPC

La majoria d'aquests estudis s'han elaborat amb dades extretes de les bases de dades del Web of Science i Scopus.

Estudis comparatius per àrees temàtiques i escoles

 • Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional (2002-2012)

 • Estudi comparatiu de la publicació científica de la UPC i l'Escola de Camins vs. altres universitats d'àmbit internacional (1998-2008) (2000-2010) (2006-2015)

 • Estudi comparatiu de la publicació científica en les àrees de matemàtiques i estadística i investigació operativa a la UPC vs. altres universitats d'àmbit internacional (2000-2009) (2003-2012) (2006-2015) Nova finestra

 • Estudi comparatiu de la publicació científica de la UPC i l'ETSETB vs. altres universitats d'àmbit europeu (1997-2007) (1999-2009) (2002-2012)

 • Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre UPC i nou universitats dels Estats Units: Brown University, University of Chicago, Northwestern University, Stanford University, Columbia University, Cornell University, Harvard University, Princeton University i Duke University (2013)

 • Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre UPC i institucions de Xina (2014)

 • Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre UPC i cinc universitats dels Estats Units: Caltech, Stanford University, UC Davis, UC Irvine i UCLA (2014)

 • Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Aalto University (2014)

 • Estudi de la coautoria de publicacions científiques: Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP Universitat Politècnica de Catalunya – UPC-BarcelonaTech (2014)

 • Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la física a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional (2005-2014) Nova finestra

 • RESEARCH 2015: institucions acadèmiques i publicació en revistes d'arquitectura: estudi a nivell espanyol i internacional Nova finestra

Articles publicats per investigadors

La Recerca a...

Observatori de la publicació científica de la UPC

Darrera actualització: 7/7/2017