Estratègia de cerca

Termes de cerca

Llenguatge lliure

Consisteix en utilitzar els termes que fem servir quan parlem.

S'han de tenir en compte els següents aspectes:

 • Utilitzar sinònims i possibles noms variants
  • Si s'utilitzen sigles i/o acrònims, feu també la cerca amb el concepte desenvolupat. Exemple: TERMCAT; Centre de Terminologia Catalana
 • Cercar els termes en els idiomes en què es pot trobar informació. Tot i així, en les bases de dades internacionals acostumarem a buscar en anglès, tot i que l’idioma del document original sigui un altre, ja que la informació que recuperem dels camps títol, abstract, paraules clau es troba en anglès. El camp idioma de la base de dades ens informarà sobre l’idioma del document. Exemple: Xu, Zheng ; Tu, Qing-Rui; Qiu, Peng. New trends in HVDC technology viewed through CIGRE 2010. Gaodianya Jishu/High Voltage Engineering, v 36, n 12, p 3070-3077, December 2010. Language: Chinese Font: Compendex
 • Utilitzar el nivell d'especialització adequat.

Si no segueixes aquests consells, és fàcil que et trobis amb el que en documentació s’anomena soroll o silenci.

Soroll documental es produeix quan es recuperen documents no rellevants per al nostre treball.

Silenci documental es produeix quan no es recupera cap document o els que es recuperen no són rellevants per al nostre treball. Sovint aquest silenci documental és degut a una estratègia de cerca mal definida.

Paraules clau

Són les paraules amb significat ple com els noms, adjectius, verbs i adverbis.

Paraules buides

Solen ser conjuncions, articles o preposicions. També dites stopwords. Les eines de recuperació de la informació no les acostumen a indexar. En els casos que sí ho fan, cal saber com fer la cerca.

Exemple: Per buscar a la base de dades Compendex amb les paraules buides, ho posarem de la següent manera:

{block and tackle}

"watercraft parts and equipment"

{near earth objects}

Llenguatge controlat

El llenguatge controlat és el que es fa servir per indexar els documents. Està format per un conjunt de paraules que un grup d'experts tria i recull en una llista per anomenar determinats conceptes.

Llista d'encapçalaments de matèria

Un índex o llista d'encapçalaments de matèria és un llistat alfabètic de paraules acceptades entre tots els sinònims possibles per descriure el contingut dels documents.

El catàleg de biblioteques de la UPC utilitza la Llista d’encapçalaments de matèries en català (LEMAC) .

Tesaurus

Llistat de termes controlats o descriptors sobre una àrea o àmbit de coneixement determinat ordenats jeràrquicament.

Elements per relacionar i limitar els termes de cerca

Operadors booleans
 • AND (i, &): Recupera els documents que contenen tots els termes. Serveix per limitar la cerca per aconseguir que els resultats s’ajustin exclusivament als termes seleccionats.
 • OR (+, o): Recupera els documents que contenen qualsevol dels termes. Útil per fer cerques per sinònims i ampliar el ventall de possibilitats de recuperació d’informació.
 • NOT (-): La seva funció és extreure del llistat de resultats aquells termes que no volem recuperar.
Operadors de proximitat
 • With: Els dos termes cercats estan en un mateix camp.
 • Adjx: Els dos termes buscats estan separats per x nombre de paraules, és a dir, hi ha com a màxim x paraules entre ells.
 • Near: Els dos termes estan a la mateixa frase o paràgraf.
 • "frase": Cercarà la frase en el mateix ordre que hem especificat.

Truncaments i símbols de substitució

Els truncaments s'utilitzen per recuperar paraules amb una mateixa arrel. El símbol varia segons la dase de dades: *, $, ?, !, +.

Els símbols de substitució s'utilitzen per substituir una o més lletres dins d'una paraula. El símbol depèn de la base de dades: ?, #, $.

Important! Us recomanem que consulteu les ajudes i FAQ de les eines de recuperació d’informació ja que cada eina disposa de la seva manera particular de buscar, tot i que hi hagi molts operadors, símbols, etc. en comú.

Altres maneres de limitar la cerca

La cerca avançada permet limitar o ampliar l'àmbit de cerca.

En la cerca per camps podem triar diferents opcions per interrogar el contingut d'una base de dades o catàleg en línia.

Els operadors de rang se solen aplicar a les dates de publicació d'un document. S'utilitzen els següents símbols: =, <, >, -, :.

Darrera actualització: 6/6/2018