Espais i equipaments

A les Biblioteques de la UPC disposem d'espais i equipaments per a treballar individualment o en grup i sales de formació amb connexió a la xarxa sense fils de la UPC Nova finestra. També disposem d'espais i equipaments de treball adaptats per a usuaris amb necessitats especials.

Juntament amb l’Oficina de Gestió Sostenible i Igualtat d'Oportunitats hem redactat una Guia amb pautes, criteris i protocols per aconseguir un ús racional i sostenible de l’energia que s’empra per al funcionament de les biblioteques.

A més dels espais de les biblioteques, les escoles i facultats de la UPC t'ofereixen més de 1.600 places en sales d'estudi.

Espais

Les condicions generals d’accés i ús dels espais estan regulats per les Condicions sobre l’accés i l’ús de les biblioteques: reglament dels serveis bibliotecaris de la UPC PDF (Acord núm. 53/2006 del Consell de Govern de 30 de maig de 2006).

Equipaments

Espais i equipaments per biblioteca

Consulteu les característiques i les condicions d'ús dels espais i equipaments de cadascuna de les biblioteques:

Darrera actualització: 29/9/2016