DRAC. Descripció de l'activitat acadèmica

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius revisa la qualitat de les dades bibliogràfiques introduïdes a DRAC , i preserva i difon en accés obert la producció científica a través d'UPCommons .

Revisió de qualitat de les dades bibliogràfiques a DRAC

Els bibliotecaris normalitzen les referències bibliogràfiques de les publicacions (articles de revista, llibres, capítols de llibres, treballs presentats a congressos, reports de recerca i concursos d’arquitectura) després de ser introduïdes a DRAC pel PDI o el PAS de suport.

Les referències normalitzades de les publicacions faciliten l’avaluació de l’activitat de recerca; s’incorporen en el currículum de l’investigador i en les memòries de les unitats, i es publiquen a UPCommons i a Futur , el portal de la producció científica de la UPC.

Dipòsit de les publicacions a UPCommons (via DRAC)

Per publicar a UPCommons un article de revista, un llibre o capítol, un report de recerca, una participació en un congrés o un concurs d'arquitectura, cal fer-ho via DRAC.

D’acord amb la Política Institucional d'Accés Obert: Accés, impacte i preservació de la producció acadèmica de la UPC a Internet PDF  (Acord núm. 171/2009 del Consell de Govern), la Llei de la Ciència i la política d’accés obert de la Unió Europea (H2020) , cal dipositar les publicacions en obert a UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC.

Per a més informació: 

Darrera actualització: 2/9/2015