Condicions d'ús de les sales de treball en grup

L'ús de les sales de treball comporta conèixer i acceptar les condicions següents:

 • Les sales de treball són un servei exclusiu per al PDI, PAS i estudiantat de la UPC, el PDI, PAS i estudiantat de la FUB i el PDI convidat per la UPC.

 • Els usuaris bloquejats al servei de préstec degut al retard en el retorn de documents no poden reservar cap sala de treball fins haver superat el bloqueig.

 • La reserva es pot fer com a màxim amb un mes d'antelació.

 • L'horari d'ocupació de les sales és des de l'obertura de la biblioteca fins trenta minuts abans de l'hora de tancament de la biblioteca.

 • Les reserves queden automàticament anul·lades si no heu passat a recollir la clau 15 minuts després de l'hora d'inici de la reserva.

 • Totes les sales tenen una capacitat màxima i una mínima. En cap cas pot haver-hi a la sala un nombre de persones superior a la capacitat màxima de la sala ni tampoc un nombre inferior a la capacitat mínima de la mateixa.

 • Cal retornar la clau al taulell de préstec al finalitzar l'ocupació de la sala. Retornar la clau amb retard és motiu de sanció.

 • No es pot fumar, menjar ni beure a les sales, amb excepció d'aigua.

 • S'ha d'accedir i sortir de les sales en silenci i no fer soroll quan es treballi dins d’aquestes. S'ha de respectar els equipaments i el mobiliari.

 • La sol·licitud d'aquest servei comporta que es coneixen i accepten aquestes condicions.

 • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes comporta la suspensió del servei a la persona responsable de la reserva.

 • L'ús d'aquests equipaments està subjecte a les Condicions d'accés i ús de les biblioteques de la UPC PDF i al Reglament de préstec del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC PDF.

Les condicions de reserva de sales poden variar lleugerament d'una biblioteca a una altra, segons el nombre de sales disponibles, la seva capacitat, etc. Consulteu les característiques i condicions d'ús de cada biblioteca.

Darrera actualització: 28/11/2016