Carnet de préstec

Tots els membres de la comunitat universitària de la UPC teniu dret a utilitzar el servei de préstec mitjançant un document acreditatiu que serà un carnet únic, personal i intransferible, que realitza la UPC (carnet UPC), el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (carnet provisional), o UPC Alumni Nova finestra.

Carnet UPC

El carnet UPC us identifica com a membre de la comunitat universitària i us permet, entre altres prestacions, gaudir del servei de préstec a les biblioteques de la UPC.

Podeu utilitzar el carnet UPC al mòbil per fer ús del servei de préstec a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté i a la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat (prova pilot).

Tota la informació relacionada amb el carnet UPC la podeu trobar a la pàgina de l'Oficina de l'Administració Electrònica Nova finestra (OAE) de la UPC. Per qualsevol incidència (si encara no l'heu rebut, si l'heu perdut, si el teniu espatllat...) accediu a Incidències freqüents amb el carnet Incidències freqüents amb el carnet UPC.

Carnet provisional

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius expedeix carnets provisionals, amb una validesa d'un curs acadèmic a:

  • Persones que, temporalment, formen part de la comunitat universitària i que no tenen dret al carnet UPC.

  • Persones autoritzades a fer ús del servei de préstec de les biblioteques de la UPC (convenis signats per l'SBPA o persones autoritzades pel cap de biblioteca).

Per sol·licitar un carnet provisional, adreceu-vos a qualsevol biblioteca de la UPC. Haureu d'omplir un formulari PDF amb les vostres dades personals, i a més haureu de portar:

  • Fotocòpia del document que acrediti la vostra condició.

  • Fotografia en color mida carnet.

Darrera actualització: 24/5/2017