Carnet de préstec

Tots els membres de la comunitat universitària de la UPC teniu dret a utilitzar el servei de préstec mitjançant un document acreditatiu que serà un carnet únic, personal i intransferible, que realitza la UPC (carnet UPC), el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (carnet provisional), o UPC Alumni Nova finestra.

Carnet UPC

El carnet UPC us identifica com a membre de la comunitat universitària i us permet, entre altres prestacions, gaudir del servei de préstec a les biblioteques de la UPC.

També podeu utilitzar el carnet UPC al mòbil per fer ús del servei de préstec.

Tota la informació relacionada amb el carnet UPC la podeu trobar a la pàgina de l'Oficina de l'Administració Electrònica Nova finestra (OAE) de la UPC. Per qualsevol incidència (si encara no l'heu rebut, si l'heu perdut, si el teniu espatllat...) accediu a Incidències freqüents amb el carnet Incidències freqüents amb el carnet UPC.

Carnet provisional

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius expedeix carnets provisionals, amb una validesa d'un curs acadèmic a:

  • Persones que, temporalment, formen part de la comunitat universitària i que no tenen dret al carnet UPC.

  • Persones autoritzades a fer ús del servei de préstec de les biblioteques de la UPC (convenis signats per l'SBPA o persones autoritzades pel cap de biblioteca).

Per sol·licitar un carnet provisional, adreceu-vos a qualsevol biblioteca de la UPC. Haureu d'omplir un formulari PDF amb les vostres dades personals, i a més haureu de portar:

  • Fotocòpia del document que acrediti la vostra condició.

  • Fotografia en color mida carnet.

Darrera actualització: 29/1/2018