Carnet de préstec

Tots els membres de la comunitat universitària de la UPC teniu dret a utilitzar el servei de préstec mitjançant un document acreditatiu que serà un carnet únic, personal i intransferible, que realitza la UPC (carnet UPC), el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (carnet provisional), o UPC Alumni Nova finestra.

Carnet UPC

El carnet UPC us identifica com a membre de la comunitat universitària i us permet, entre altres prestacions, gaudir del servei de préstec a les biblioteques de la UPC.

Tota la informació relacionada amb el carnet UPC la podeu trobar a la pàgina de l'Oficina de l'Administració Electrònica Nova finestra (OAE) de la UPC. Per qualsevol incidència (si encara no l'heu rebut, si l'heu perdut, si el teniu espatllat...) accediu a Incidències freqüents amb el carnet Incidències freqüents amb el carnet UPC.

Carnet provisional

 El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius expedeix carnets provisionals a:

  • Exestudiants que tenen caducat el carnet UPC (fins a 2 anys després de titular-se).

  • Persones que, temporalment, formen part de la comunitat universitària i que no tenen dret al carnet UPC.

  • Persones autoritzades a fer ús del servei de préstec de les biblioteques de la UPC (convenis signats per l'SBPA o persones autoritzades pel cap de biblioteca).

Els carnets provisionals tenen una validesa màxima d'un curs acadèmic, a excepció dels exestudiants que, poden tenir un carnet provisional amb una durada màxima de 2 anys.

Per sol·licitar un carnet provisional cal que us adreceu a qualsevol biblioteca de la UPC i que ompliu un formulari PDF amb les vostres dades personals, a més haureu de portar:

  • Fotocòpia del document que us acrediti com a membre de la comunitat universitària.

  • Fotografia en color mida carnet.

Si passat aquest període voleu continuar gaudint del servei de préstec, podeu fer-vos membres Premium d'UPC Alumni Nova finestra.

Darrera actualització: 14/5/2015