Bibliotècnica i Publica! Recursos i serveis de les biblioteques de la UPC

Objectius de l'activitat

 • Oferir una visió global dels recursos i serveis inclosos a Bibliotècnica i a Publica!
 • Aconseguir que els estudiants puguin localitzar ràpidament allò que cerquen a les pàgines web

Continguts de l'activitat

 1. Col·leccions
  • Accés a llibres electrònics, revistes electròniques, bases de dades, servei eBIB
  • UPCommons
  • Producció científica de la UPC, FUTUR UPC
  • Com trobar bibliografia recomanada
 2. Serveis de suport a la recerca
  • Obtenció de documents
  • Mendeley
  • Google Scholar
  • Publica!
  • Fibra
 3. Publica!
  • Accés obert
  • Propietat intel·lectual a la UPC – Plagi, llicències, treballs acadèmics, normativa
  • NBU i ORCID
  • Suport a la redacció
  • Recomanacions per publicar (TFG/PFM, tesis -TDX-, articles)

Certificació

Es lliurarà certificat d'assistència als estudiants que ho sol·licitin.

Preu

Gratuït per a estudiants de màster i doctorat de la UPC.

Observacions

El curs es realitzarà si s'arriba a un mínim de 5 inscripcions.

Darrera actualització: 15/2/2017